Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Szkolne Koło Krwiodawstwa

Szkolny Klub Krwiodawstwa

 

 

 

Opiekun Szkolnego Klubu Krwiodawstwa- mgr Rafał Bieniek

Szkolny Klub Krwiodawstwa kontynuuje wieloletnie tradycje Szkolnego Oddziału PCK.Honorowe krwiodawstwo to zarówno wspaniała idea, jak i niezastępowalna metoda leczenia. W Polsce oparte jest na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Człowiek jest jedynym źródłem tego wspaniałego leku. Krew pobierana jest tylko od zdrowych osób po spełnieniu odpowiednich warunków. Z roku na rok obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie na krew i jej składniki ,w związku z postępem medycyny oraz starzeniem się społeczeństwa. Honorowy dawca przychodząc do punktu krwiodawstwa pomaga w wyzdrowieniu lub bezpośrednio ratuje życie drugiego człowieka. Oddając bezinteresownie krew i jej składniki wspiera lekarzy w ich codziennej walce o życie pacjentów.
Krew w Polsce może być pobierana przez placówki wchodzące w skład publicznej służby krwi. Tylko te podmioty mają prawo do pobierania i przetwarzania krwi oraz jej składników. Jednak aby dotrzeć do większej liczby osób Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa nie działają same. Współpracują m.in. z organizacjami pozarządowymi czy władzami samorządowymi. Niezaprzeczalnie ideę krwiodawstwa najlepiej propagują swoim przykładem sami honorowi dawcy krwi. Właśnie tacy jak Wy. Co roku potrzebujemy jednak nowych dawców. Liczymy, że pomożesz nam przekonać do oddawania kolejne osoby, którym zależy na zdrowiu i życiu drugiego człowieka.
Współpraca: z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie-Oddziałem Terenowym w Nowym Sączu.

Skip to content
   18 471 54 43