Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Aktualności

Wybory Samorządu Uczniowskiego

W dniach od 07.09.20 do 11.09.20 odbyły się wybory…..

Narodowe czytanie

„Czytanie jest to odnajdywanie własnych bogactw …

Rekrutacja 2020/2021-sześć oddziałów klas pierwszych

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom….

Informacje o procedurach bezpieczeństwa

W związku z zaistniałą sytuacją Covid-19….

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W związku z ukazaniem się wytycznych MEN i GIS oraz rozporządzeń MEN dotyczących funkcjonowania szkół w czasie pandemii COVID 19, informujemy, że w najbliższym czasie ukażą się na stronie szkoły i zostaną do Państwa przesłane na dziennik elektroniczny wszystkie informacje dotyczące działań placówki.

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo! Zgodnie z tegorocznym harmonogramem rekrutacji w dniu 12 sierpnia 2020 r (środa ) podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły ponadpodstawowej (tablica ogłoszeń na parterze ZSP – od godz 12.00) . Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty a w przypadku uczniów technikum również zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku […]

Wydawanie świadectw dojrzałości dla Absolwentów ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

  Wydawanie świadectw dojrzałości dla Absolwentów Zespołu Szkół  Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju odbęie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. (wtorek)  w sekretariacie szkoły według następującego harmonogramu: godz. 9.00 – 10.00  klasa 3 LO godz. 10.00 – 11.00  klasa 4 TIG godz. 11.00 – 12.00  klasa 4 TH godz. 12.00 – 13.00  klasa 4 TB godz. 13.00 – 14.00  pozostali  Absolwenci lat poprzednich. Wydawanie dokumentów odbędzie […]

Z Krynicy-Zdroju do Europy podboju – PROJEKT ERASMUS+

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji:” Mobilność edukacyjna w sektorze- Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wśród zakwalifikowanych szkół znalazł się Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, jako jedyna szkoła ponadpodstawowa prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

Film promocyjny ZSP Krynica 2020

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji w zakładce REKRUTACJA. Zobacz szkołę w zakładce GALERIA. Jesteśmy na facebooku.  Zapraszamy!   

Skip to content
   18 471 54 43