Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Aktualności

Harmonogram odbioru świadectw ukończenia szkoły

Informujemy, że odbiór świadectw ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich III Liceum Ogólnokształcącego i IV Technikum Zespołu Szkól Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju odbywać się będzie w dniach 05  i 06 maja  2020 r. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram. Prosimy o przybycie do szkoły o ściśle określonej porze, zgodnie z wyznaczoną w harmonogramie godziną. Proszę, aby absolwenci mieli przy sobie dokument tożsamości. Proszę wchodzić do szkoły […]

Konkurs – Wiem jak w banku

W dniach 27-29 kwietnia 2020 roku uczennice klasy 3 technikum organizacji reklamy: Vanessa Malczewska, Sabina Miechurska, Zuzanna Stapińska, Alicja Wójs i Anna Zaczyk wystartowały w konkursie Polskiej Agencji Prasowej na najciekawsze prace prezentujące rolę i zadania Narodowego Banku Polskiego.

Zakończenie roku szkolnego uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniów klas IV Technikum

24 kwietnia 2020 roku uczniowie klasy trzeciej LO i klas IV Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju zakończyli zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, niestety nie było tradycyjnej akademii na sali gimnastycznej i uroczystego wręczenia świadectw, nie było uroczystej atmosfery, radości i wzruszenia, nie było wpisów do księgi pamiątkowej.

Drodzy Absolwenci Zespołu Szkól Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju

Niestety, nie mogliśmy się dzisiaj spotkać na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Pragnę zatem chociaż w takiej formie zwrócić się do Was w tym dniu, który jest jednym z ważniejszych w Waszym życiu. Minęły trzy albo  cztery lata wspólnej nauki. Okres wytężonej pracy, wzlotów i upadków, chwil szczęścia i radości, czasem smutku i żalu. Chciałabym, abyście chwile i sytuacje, które w tej szkole były dla Was trudne puścili w niepamięć a te […]

Informacja dla ósmoklasistów dotycząca harmonogramu rekrutacji.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 10 kwietna 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.2020.657) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas 1 publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez MEN.
Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą umieszczone na stronie naszej szkoły po podaniu do publicznej wiadomości przez MEN.

Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość  przedłużone do 26 kwietnia 2020. Do 26 kwietnia zgodnie z rozporządzeniem MEN z 09 kwietnia 2020 r. zostało przedłużone kształcenie na odległość. Pracujemy wg ustalonych wcześniej zasad. Drodzy uczniowie, w tej trudnej sytuacji zwracamy się do Was z apelem: dbajcie o Siebie i Swoich Bliskich, wspierajcie się nawzajem, ale pozostańcie w domu. Z wyrazami solidarności dyrekcja i nauczyciele.  

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

„Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem. Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją:
ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów, napełnia je wszystkie w głąb (wszystkie one czy tracą swój sens? Czy go wtedy właśnie zyskują?). Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku. Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie”.

/Karol Wojtyła, Wigilia wielkanocna, 1966/

Ocenianie i klasyfikowanie

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wprowadzone zostały rozwiązania prawne umożliwiające szkołom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych. Obecnie nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie mają możliwość systematycznie uczestniczyć w procesie kształcenia, w którym realizowana jest podstawa programowa, a osiągnięcia edukacyjne są oceniane. W krótkim czasie szkoła stanieprzed koniecznością realizacji kolejnego zadania – klasyfikacjii promocji uczniów. Już […]

Wiosenna przerwa świąteczna

W nawiązaniu do komunikatu MEN informuję, że wiosenna przerwa świąteczna trwa zgodnie z harmonogramem roku szkolnego od 9 do 14 kwietnia. W tym czasie nie będą prowadzone zajęcia w formie kształcenia na odległość. Maria Aleksander-Pisz – dyrektor szkoły

XV Rocznica Śmierci Patrona Szkoły

Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary  JAN PAWEŁ II

Skip to content
   18 471 54 43