Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Aktualności

Doradztwo w systemie doskonalenia nauczycieli

12 lutego 2020 roku w MCDN w Nowym Sączu odbyło się spotkanie nauczycieli przedmiotów zawodowych z Panem Adamem Szewczykiem – doradcą metodycznym w zakresie kształcenia zawodowego. Poświęcono je prezentacji zadań doradcy metodycznego i form ich realizacji, badaniu potrzeb środowiska nauczycielskiego oraz propozycji dalszych spotkań i warsztatów. ZSP w Krynicy-Zdroju reprezentowała Pani Iwona Wójcik – przewodnicząca komisji przedmiotów zawodowych.

Skip to content
   18 471 54 43