Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Aktualności

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W DNIU 26 CZERWCA 2020 r

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego.

W piątek, 26 czerwca 2020 roku, uczniowie otrzymają świadectwa szkolne zgodnie z poniższym harmonogramem:

Wejście 1 (główne wejście do szkoły) – sala nr 83
Wejście 2 (wejście na halę gimnastyczną ) – sala nr 14
Wejście 3 (wejście na halę sportową od strony boisk ) – sala gimnastyczna
Wejście 4 (wejście boczne do Poradni) – sala nr 87

Godzina Wejście 1 Wejście 2 Wejście 3 Wejście 4
10.00 – 10.45 1Ag 1TIg 1THg 1 EGg
10.50 – 11.35 2 B 1 ABp 1GHp 1 TBg
11.40 – 12.25 3 GH 1 TIp 3 BR 1 TBp
12.30 – 13.15 2 EG 2 TH 2 TI 3 TI

 

Przypominamy, że wszystko musi się odbywać zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych, dlatego też:
1. Po odbiór świadectw może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i nie przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo gdy sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Po odbiór świadectwa przychodzi uczeń osobiście. W przypadku uczniów niepełnoletnich może to uczynić rodzic/prawny opiekun.

3. Po odebraniu świadectwa należy opuścić szkołę wejściem z którego korzystano przy wejściu.

PROSIMY NIE TWORZYĆ ZGROMADZEŃ W OBEJŚCIU SZKOŁY!

4. Uczniowie obowiązkowo przychodzą w maseczkach i rękawiczkach.

5. Przed wejściem na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

6. Uczniowie ustawiają się o wyznaczonej godzinie w co najmniej 1,5 metrowych odstępach pod wyznaczonymi do wchodzenia drzwiami ( wchodzą pojedynczo )

Uczeń zobowiązany jest do posiadania długopisu, którym podpisywać będzie poświadczenie odbioru świadectwa.

Nieodebrane świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego będzie można odbierać we wrześniu

Skip to content
   18 471 54 43