Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Aktualności

Informacje o procedurach bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją Covid-19, na początku nowego roku szkolnego, kilka kwestii stanie się dla nas priorytetem:

  • Przemieszczania się uczniów po terenie szkoły zostanie ograniczone do minimum – planowane jest przypisanie poszczególnych klas do tych samych sal lekcyjnych, tak aby ograniczyć ruch na korytarzach.
  • Różne wejścia do budynku szkoły zostaną wyznaczone z uwzględnieniem podziału na klasy.
  • Uczniowie będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie przemieszczania się.
  • Zostaną wdrożone wewnętrzne procedury zachowania bezpieczeństwa i profilaktyki przeciw zakażeniom COVID-19, które zostaną Państwu przedstawione jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego przez dziennik elektroniczny.
  • Liczymy na ścisłą współpracę szkoły z rodzicami w kwestii nieprzychodzenia dzieci, u których pojawią się symptomy chorobowe. Jeśli Wasze dziecko wskazuje jakiekolwiek objawy chorobowe lub wiecie, że mogło mieć kontakt z osobą zakażoną, nie wysyłajcie dziecka do szkoły. O każdej takiej nieobecności i jej powodzie poinformujcie wychowawcę dziecka bądź dyrektora szkoły.

Tylko razem, solidarnie i odpowiedzialnie możemy zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem i zapewnić stałą pracę naszej szkoły.

Wszyscy w tych okolicznościach musimy sobie zaufać i wykazać maksimum zrozumienia dla tej nowej sytuacji, która nas wszystkich dotyczy. Niech naszą stałą postawą będzie odpowiedzialność i troska o zdrowie wszystkich członków naszej szkolnej społeczności.

Wszystkich pracowników, uczniów, rodziców, opiekunów prawnych obowiązuje znajomość następujących dokumentów:

  1. Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II Krynicy-Zdroju obowiązujące w okresie pandemii COVID-19
  • procedury dla ucznia
  • procedury dla rodzica
  • procedury dla nauczyciela
  1. Zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość
  2. Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju w czasie epidemii.

(W/w dokumenty będą pojawiały się stopniowo na stronie internetowej szkoły i przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego)

W związku z aktualizacją danych teleadresowych, zwracam się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych o elektroniczne wypełnienie ankiety ( dotyczy rodziców klas II – IV).

Zwracam się również z prośbą do rodziców o wypełnienie ankiety (elektronicznie), która posłuży do dokonania oceny, analizy i ustalenia kierunku dalszych działań w zakresie zdalnej edukacji w dobie pandemii i organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021.

Bardzo proszę wszystkich Państwa (rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły) o potwierdzenie zapoznania się z „Procedurami funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II Krynicy-Zdroju obowiązujące w okresie pandemii COVID-19”ankieta elektroniczna.

Linki do ankiet zostaną wysłane do Państwa przez dziennik elektroniczny ( 31 sierpnia 2020 r.)

Maria Aleksander Pisz – dyrektor szkoły

Skip to content
   18 471 54 43