Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Aktualności

Łączymy siły w walce o złoto NBP

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ZSP w Krynicy-Zdroju realizuje kolejne zadania I edycji programu „Złote Szkoły NBP”. Dziś są interdyscyplinarne zajęcia ekonomiczne, łączące tematykę ekonomii z historią, matematyką i geografią. Pan Włodzimierz Godek z pasją wprowadził uczestników spotkania w historię pieniądza, kształtowania się polskiej bankowości centralnej i reform walutowych na ziemiach polskich. Pani Iwona Wójcik przeprowadziła przez formy pieniądza od barteru po waluty wirtualne, ruch okrężny pieniądza w gospodarce i rodzaje zabezpieczeń banknotów przed fałszerstwem. Pan Marek Sowa nauczył obliczać wskaźnik inflacji i wartość koszyka inflacyjnego. Pod opieką Pani Ewy Madzik-Kania uczniowie porównywali koszyki zakupowe cen w różnych państwach i dowiedzieli się, jakie wskaźniki pomagają określić stopień rozwoju społeczno-gospodarczego państwa. Zajęcia przeprowadzono w klasie 2 technikum ekonomiczno-gastronomicznego i 3 technikum ekonomicznego. Wszystkim dziękujemy za pomoc i zaangażowanie!

 

 

Skip to content
   18 471 54 43