Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Aktualności

Mieszkam w Karpatach, chronię karpacką przestrzeń

17-18 października 2019 roku w Hotelu „Beskidzki Raj” w Stryszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”. Przedsięwzięcie współfinansowane z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje Stowarzyszenie „Ekopsychologia” z Zakliczyna. Jest kompleksową kampanią edukacyjną, skierowaną do nauczycieli, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych. ZSP w Krynicy-Zdroju reprezentowała nauczycielka przedmiotów zawodowych – Pani Iwona Wójcik, która wzięła udział w wykładach i warsztatach z zakresu zamówień publicznych, szacowania ekonomicznych skutków planowania przestrzennego i efektywnej partycypacji publicznej. Przekazana podczas szkoleń wiedza skutkuje większym zrozumieniem roli planowania przestrzennego, w tym infrastruktury turystycznej, w ochronie środowiska przyrodniczego. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła pozyskała wartościowe merytorycznie materiały edukacyjne.

Skip to content
   18 471 54 43