Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Aktualności

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo!
Zgodnie z tegorocznym harmonogramem rekrutacji w dniu 12 sierpnia 2020 r (środa ) podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły ponadpodstawowej (tablica ogłoszeń na parterze ZSP – od godz 12.00) .
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty a w przypadku uczniów technikum również zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu rozpoczyna się 13 sierpnia 2020r. (czwartek) i potrwa do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godziny 15.00.
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi technikum – termin do 14 sierpnia 2020 r.

Skip to content
   18 471 54 43