Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Aktualności

Remonty i modernizacje w ZSP Krynica-Zdrój

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju trwają prace remontowo-budowlane.
-Dzięki środkom pozyskanym od Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu , remontujemy, odnawiamy i modernizujemy naszą bazę dydaktyczną. Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców, potrzebom naszych uczniów i kandydatów do szkoły. ZSP Krynica to jedna z najnowocześniejszych szkół w powiecie, ale staramy się podążać z duchem czasu, doposażamy bazę dydaktyczną o nowy sprzęt, modernizujemy klasopracownie, ale przede wszystkim tworzymy nowe sale – przeznaczone dla obecnych i przyszłych uczniów.
W tym momencie przygotowujemy klasopracownie dla nowych kierunków: pracownię logistyczną oraz matematyczno-geograficzną. Modernizujemy klasopracownię biologiczno-chemiczną przeznaczoną dla liceum psychologicznego i medyczno-ratowniczego.
Modernizujemy salę, w której odbywają się multimedialne zajęcia w ramach Projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, co pozwala uczniom naszej szkoły na kontakt z innymi i wymianę zawodowych doświadczeń.
Na bieżąco modernizujemy i rozbudowujemy sieć informatyczną i elektryczną. Posiadamy również serwer zdalny, który pozwala powadzić zdalne zajęcia praktyczne. Oczywiście doposażyliśmy również pracownie informatyczne i zawodowe w nowe komputery – mówi dyrektor szkoły Maria Aleksander-Pisz.
W planach ZSP Krynica jest również kompleksowy remont i modernizacja Hali Gimnastycznej.

Skip to content
   18 471 54 43