Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Aktualności

Święto Szkoły

13 października 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

w Krynicy-Zdroju obchodził uroczystość Święta Szkoły.

Święto Szkoły stało się okazją do uczczenia 100-lecia urodzin Patrona Szkoły Św. Jana Pawła II, 95-lecia istnienia szkoły oraz Święta Komisji Edukacji Narodowej.

Obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele MBNP w Krynicy-Zdroju-koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Księdza Doktora Andrzeja Jeża, który dokonał poświęcenia nowego sztandaru szkoły.

Oprawą liturgii Mszy Świętej oraz przygotowaniem lektorów zajęli się księża katecheci ks. Paweł Śliwa oraz ks. Marcin Niwa.

W uroczystości Święta Szkoły wzięli udział znamienici goście: Biskup Tarnowski Ksiądz Doktor Andrzej Jeż, Ksiądz Prałat Eugeniusz Szymczak Proboszcz Parafii MBNP w Krynicy-Zdroju, Starosta Powiatu Nowosądeckiego Pan Antoni Koszyk, Burmistrz Krynicy-Zdroju Pan Piotr Ryba oraz Pani Janina Złotnicka była dyrektor ZSP Krynica-Zdrój.

W uroczystości, ze względu na reżim sanitarny uczestniczyli uczniowie klas pierwszych z wychowawcami.  Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na nowy sztandar szkoły, uroczyście przekazany dyrektor szkoły Pani Marii Aleksander-Pisz przez przedstawicieli rodziców. Pozostali uczniowie i Grono Pedagogiczne uczestniczyli w uroczystości dzięki transmisji online w salach lekcyjnych.

Dyrektor szkoły Pani Maria Aleksander-Pisz wygłosiła okolicznościowe przemówienie, złożyła życzenia Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi.

Zebrani goście mogli podziwiać wystawę Centrum Myśli Jana Pawła II zatytułowaną

” Karol Wojtyła. Narodziny” , którą szkoła pozyskała na 100- lecie urodzin patrona.

Za przebieg uroczystości i część artystyczną odpowiadały : Pani Dorota Franczak, Pani Helena Bukowiec, Pani Aleksandra Bieniek oraz Pan Marek Sowa.  W uroczystości wystąpili uczniowie klas: 4TH, 2AG, 2ABP, 1TH, 1C.

Ślubowanie przygotował Samorząd Uczniowski z Panią Opiekun Izabelą Grabiec.  W przygotowanie uroczystości włączyli się również nauczyciele przedmiotów zawodowych: Pani Dorota Pacut, Pani Małgorzata Sędzimir oraz Pan Grzegorz Podobiński.

Transmisję online przygotowali uczniowie klasy 3 TI: Antoni Bulsiewicz, Sebastian Groń oraz Marcin Świderski.

 

 

Skip to content
   18 471 54 43