Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Aktualności

Ostatnie pożegnanie

 

 

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł mgr Kazimierz Poręba- wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Krynicy- Zdroju.
Pogrzeb odbędzie się 11.02.2020 roku o godz. 13.00 w Kaplicy Cmentarnej przy ulicy Śniadeckich w Nowym Sączu.

 


 

Dyrektor Kazimierz Poręba – absolwent WSP w Krakowie, magister geografii. Ukończył studia podyplomowe – Organizacja ekonomiki i turystyki na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1989 roku uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania geografii. Od 1990 roku działał w Komisji Programowej MEN i Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. 

Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczął w 1965 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sucharskiego w Krynicy-Zdroju. Później pracował kolejno w LO im. Marii Konopnickiej, Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Zespole Szkól Ekonomicznych w Nowym Sączu.

W 1985 roku objął stanowisko dyrektora w Zespole Szkól Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w’ Krynicy-Zdroju, funkcję tę sprawując do 1991 roku.

Posiadał wysoką umiejętność organizowania pracy w’ szkole, najwięcej uwagi skoncentrował na modernizacji pomieszczeń szkolnych, a w szczególności sali gimnastycznej oraz unowocześnieniu pracowni technologii gastronomicznej.

Z jego inicjatywy szkoła nawiązała i poszerzyła kontakty z zakładami pracy na terenie Krynicy, co przyczyniło się do podniesienia poziomu szkolenia praktycznego uczniów oraz poprawy sytuacji materialnej szkoły. W ramach współpracy z zakładami pracy, przeprowadził generalny remont wewnątrz budynku, był inicjatorem i współorganizatorem pierwszej sali komputerowej, doprowadził do radiofonizacji szkoły. Znacznie ożywił działalność krajoznawczo- turystyczną i sportową szkoły, dużo uwagi przywiązywał do udziału młodzieży w olimpiadach, turniejach i zawodach sportowych oraz do organizowania wycieczek przedmiotowych. W 1991 roku przy Zespole Szkół Zawodowych utworzył Studium Obsługi Ruchu Turystycznego. Kazimierz Poręba był również autorem tekstu hymnu szkoły pt „Pod Jaworzyną”.
Za swoją pracę otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia: Odznakę Przyjaciel Dziecka, Odznakę
im. Jordana, Medal KEN, Odznakę Zasłużony dla Turystyki.

 

 

 

 

Skip to content
   18 471 54 43