Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Aktualności

Z Krynicy-Zdroju do Europy podboju – PROJEKT ERASMUS+

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji:” Mobilność edukacyjna w sektorze- Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wśród zakwalifikowanych szkół znalazł się Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, jako jedyna szkoła ponadpodstawowa prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
Szkoła otrzyma prawie 109 tysięcy euro z przeznaczeniem na zagraniczne kształcenie zawodowe uczniów, wyjazdy do Grecji w projekcie tematycznym: Z Krynicy-Zdroju do Europy podboju.
Główne cele projektu to doskonalenie umiejętności praktycznych i językowych uczniów technikum w zawodach technik hotelarstwa, technik budownictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
Kształcenie i szkolenia zawodowe, mają na celu wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wspierają one rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w Europie.
Planowanym krajem do odbycia praktyk w roku szkolnym 2020/2021 jest Grecja, a czas trwania praktyki to 2 tygodnie.
W ramach programu przewidziane są również zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego, zajęć kulturowych oraz społeczno-psychologicznych, które w całości finansowane są ze środków UE.
Zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego poza granicami kraju jest niepowtarzalną szansą na udany początek kariery zawodowej. Podczas zagranicznej praktyki zawodowej uczniowie doskonalą swoje umiejętności z zakresu zawodu, rozwijają kompetencje społeczne, poznają nową kulturę, staja się otwarci na nowe doświadczenia i uczą się przedsiębiorczości.
Każdy uczeń otrzyma CERTYFIKAT , podnoszący konkurencyjność posiadacza na europejskim rynku pracy.

Skip to content
   18 471 54 43