Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Aktualności

Zmaganie czy wyzwanie dla edukacji jutra?

15 czerwca 2020 roku grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSP w Krynicy-Zdroju uczestniczyła w konferencji online „Zdalne nauczanie – zmaganie czy wyzwanie dla edukacji jutra? Z perspektywy nauczycieli – doradców metodycznych”. Spotkanie zorganizowane przez MCDN w Nowym Sączu poświęcono kilku zakresom tematycznym: kształceniu myślenia komputacyjnego, cyberprzemocy w nauczaniu zdalnym oraz specyfice komunikacji z uczniami z perspektywy nauczyciela zajęć praktycznych. Poruszono kwestie dostosowania systemu oceniania do wymagań edukacyjnych w nauczaniu na odległość oraz wpływu takiego sposobu prowadzenia zajęć na dotychczasowy system edukacji.

Skip to content
   18 471 54 43