Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Certyfikaty/Projekty/Patronat Uczelni Wyższych

Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 

Całkowita wartość projektu: 8 284 024,10 PLN
Wartość dofinansowania: 7 455 621, 69 PLN
Projekt realizowany w okresie od 01.02.2020 roku  do 30.06.2023 roku

 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizatorzy projektu:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku

Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa  w Nawojowej

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

 

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcami.

 

W ramach projektu przewiduje się nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów dzięki:

  • kursom i szkoleniom zawodowym m.in.: barman, barista, kelner, kucharz, carving, florysta, autoCAD, prawo jazdy, operator wózka widłowego, spawacz, operator koparko-ładowarki, kurs księgowości, obsługa kasy fiskalnej, nauka jady konnej, i wiele innych….
  • organizację staży/praktyk zawodowych,
  • pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

Dodatkowo przy współpracy z uczelniami wyższymi zostaną zorganizowane kursy przygotowujące uczniów  do matury oraz egzaminów zawodowych.

 

Ponadto zaplanowano zadania z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe  w każdej ze szkół biorących udział w projekcie.

 

 

 

Certyfikaty


Znaki jakości Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”


  • Tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
  • Tytuł „Srebrnej Szkoły 2016”
  • Tytuł „Brązowej Szkoły 2015”

Ogólnopolski ranking 300 najlepszych techników w Polsce, ocenionych za pomocą czterech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych, wyników matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyników egzaminu z kwalifikacji w zawodzie.


Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”


Deklaracja stosowania przez szkołę odpowiednich standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa.


Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”


Potwierdzenie przystąpienia szkoły do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa i wykonania działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa na jej terenie.


Uczestnik kampanii społecznej „Start do Kariery”


Realizowana cyklicznie, od 2014 roku, kampania społeczna Gumtree.pl, mająca na celu aktywizację zawodową osób wchodzących na rynek pracy.


Patronat uczelni wyższych
Projekty
Skip to content
   18 471 54 43