Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Certyfikaty/Projekty/Patronat Uczelni Wyższych

Certyfikaty


Znaki jakości Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”


  • Tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
  • Tytuł „Srebrnej Szkoły 2016”
  • Tytuł „Brązowej Szkoły 2015”

Ogólnopolski ranking 300 najlepszych techników w Polsce, ocenionych za pomocą czterech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych, wyników matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyników egzaminu z kwalifikacji w zawodzie.


Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”


Deklaracja stosowania przez szkołę odpowiednich standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa.


Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”


Potwierdzenie przystąpienia szkoły do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa i wykonania działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa na jej terenie.


Uczestnik kampanii społecznej „Start do Kariery”


Realizowana cyklicznie, od 2014 roku, kampania społeczna Gumtree.pl, mająca na celu aktywizację zawodową osób wchodzących na rynek pracy.


Patronat uczelni wyższych
Projekty
Skip to content
   18 471 54 43