Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Małopolska Chmura Edukacyjna

Tytuł projektu:

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV edycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV edycja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 roku do 31.07.2020 roku

Wartość projektu: 309 269,75 zł, w tym:

dofinansowanie: 293 806,26 zł
wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 15 463,49 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2019 roku do 31.07.2020 roku.

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia.pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie ucznia.pdf

 

Skip to content
   18 471 54 43