Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Projekt eTwinning

eTwinning to społeczność szkół w Europie.

eTwinning oferuje platformę współpracy dla kadry szkolnej (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z krajów europejskich, które komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i – mówiąc krótko – czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie. […]

eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), oferując szkołom wsparcie, narzędzia oraz usługi. Nauczycielom eTwinning udostępnia też inne bezpłatne możliwości oraz stały rozwój zawodowy realizowany online.

eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+, programem Unii Europejskiej wspierającym edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe.

Projekt „No Bullies Allowed (NBA)

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkołą przystąpiła do realizacji projektu eTwnning pt. „No Bullies Allowed” wraz ze szkołami: Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi w Turcji oraz Colegiul Economic „Ion Ghica” w Rumunii. Celem projektu jest zminimalizowanie negatywnej presji rówieśników i różnego rodzaju przemocy w naszych szkołach. Pomysł projektu wynika z przekonania, że uczniowie mogą i powinni wpływać na siebie pozytywnie. Uczniowie, którzy osiągają dobre wyniki w nauce lub w sporcie, mogą istotnie wpływać na rówieśników i zachęcać ich do podjęcia wysiłku, aby mogli osiągnąć swoje cele. Podobnie uczniowie, którzy są życzliwi i empatyczni, pozytywnie wpływają na innych, i zachęcają do naśladowania dobrych wzorców. Główną ideą projektu jest pozytywna presja rówieśnicza. Spodziewane rezultaty projektu to nie tylko zmniejszenie ilości negatywnych zachowań wśród uczniów, ale również rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi TIK, rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności współpracy oraz pracy w grupie.

Skip to content
   18 471 54 43