Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Zintegrowana polityka bezpieczeństwa

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Od 2009 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju uczestniczy w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanym na terenie województwa małopolskiego, jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu i Komisariatem Policji w Krynicy-Zdroju. ZSP realizuje zadania zawarte w Zintegrowanym Planie Działania w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa w szkole. Ubiega się o przyznanie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Na podstawie analizy wyników badań ankietowych, lustracji obiektu i terenu szkoły oraz innych wniosków określono priorytety podejmowanych działań na lata 2010 – 2012 w pięciu obszarach:
* Zmiana infrastruktury na zewnątrz szkoły.
* Poprawa infrastruktury wewnętrznej w szkole.
* Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły.
* Informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

* Działania szczegółowe to m.in.:
1. Monitoring zewnętrzny i wewnątrz szkoły,
2. Dyżury dzielnicowego, psychologa,
3. Zajęcia wychowawcze i profilaktyczne – aneks. Program Szkolnej Profilaktyki
4. Patrole Policji w okolicach szkoły – zgłoszenie na początku roku szkolnego
5. Dyżury nauczycieli (monitorowanie osób wchodzących na teren szkoły, zachowania uczniów podczas przerw) – regulamin dyżurów,
6. Badania ankietowe dot. poczucia bezpieczeństwa uczniów i ich rodziców,
7. Współpraca z instytucjami tj. Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, GKRPA, Sąd Rejonowy, kuratorzy zawodowi i społeczni, Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, GOPR itd., oraz z rodzicami.
8. Modyfikacja zapisów w Szkolnym Programie Profilaktyki oraz Statucie.

Dnia 23 maja 2013 w naszej szkole odbył się audyt, który przeprowadził Zespół Certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w związku z ubieganiem się o certyfikat. Certyfikat został przedłużony na lata 2013 – 2018.

Obecnie czynimy starania o uzyskanie tytułu „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Skip to content
   18 471 54 43