Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Komunikaty

W ZSP w Krynicy-Zdroju rusza nabór na kursy i szkolenia!

W związku z realizacją projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” rozpoczynamy rekrutację do następujących form wsparcia: doradztwo edukacyjno-zawodowe,  kursy interdyscyplinarne/ kursy i szkolenia zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Formularze rekrutacyjne dostępne bezpośrednio u kierownika szkolenia praktycznego lub na stronie szkoły. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Pani Magdaleny Czyżykiewicz do dnia 18 września 2020 roku. Uczeń może zapisać się na więcej niż jeden kurs. Należy jednak pamiętać, że opłata to 10% wartości kursu. Ilość wybranych kursów powinna być zatem przemyślana i możliwa do zrealizowania w przypadku zakwalifikowania na wszystkie. Poniżej lista dostępnych form wsparcia dla uczniów ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju:

– doradztwo edukacyjno – zawodowe (planowana liczba miejsc na rok szkolny 45),

– kurs prawo jazdy kat. B (planowana liczba miejsc na rok szkolny 15),

  • kursy i szkolenia zawodowe z branży turystyczno-gastronomicznej:

-carving (planowana liczba miejsc na rok szkolny 10),

– barman (planowana liczba miejsc na rok szkolny 15),

– kucharz małej gastronomii (planowana liczba miejsc na rok szkolny15),

– kurs pilota wycieczek z egzaminem ECDL (planowana liczba miejsc na rok szkolny 10),

– kurs tworzenia stron WWW z egzaminem ECDL (planowana liczba miejsc na rok szkolny 10),

  • kursy i szkolenia zawodowe z branży administracyjno-usługowej:

– kurs księgowości (planowana liczba miejsc na rok szkolny 10),

– kurs operatora wózka widłowego (planowana liczba miejsc na rok szkolny 10),

– kurs zawodowy kosmetyczny (planowana liczba miejsc na rok szkolny 3),

  • kursy i szkolenia zawodowe z branży budowlanej:

– kurs brukarz (planowana liczba miejsc na rok szkolny 15),

– staże zawodowe/praktyki zawodowe – realizowane są w oparciu o odrębny regulamin,

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych(planowana liczba miejsc na rok szkolny 10),

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów ogólnych(planowana liczba miejsc na rok szkolny 20),

– zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami – według potrzeb,

– pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – stypendium będzie przyznawane na zasadach określonych w odrębnym regulaminie,

– współpraca z Uczelniami – organizacja kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, na studia oraz do egzaminu z kwalifikacji w zawodach (planowana liczba miejsc na rok szkolny 20),

– współpraca z Uczelniami – organizacja zajęć/laboratoriów prowadzonych na Uczelni wyższej (planowana liczba miejsc na rok szkolny 10).

Projekt został rozpisany na 3 lata. Wszystkie kursy zostaną powtórzone w nowym roku szkolnym. Uczniowie ZSP w Krynicy-Zdroju mogą zapisywać się na kursy z innych szkół, przy czym pierwszeństwo mają uczniowie z danej palcówki. Dodatkowo należy liczyć się z koniecznością dojazdu. Warunkiem uczestnictwa w kursie prawa jazdy, wózka widłowego, barmana i sommeliera  jest ukończenie 18 roku życia. Zapraszamy!

formularz zgłoszeniowy na kursy i szkolenia zawodowe
Zestawienie kursów realizowanych w ramach projektu
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1 . Formularz rekrutacyjny
formularz zgłoszeniowy na doradztwo edukacyjno – zawodowe
formularz zgłoszeniowy na zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

 

 

 

 

 

 

Skip to content
   18 471 54 43