Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Liceum medyczno-ratownicze

 

Rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski

 Klasa medyczno-ratownicza to profil z przyszłością,  ma za zadanie ukształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw obywatelskich, moralnych oraz odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie.

 • uczeń poznaje w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych,
 • uczeń nabywa wiedzę o sposobach niesienia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach
 • uczeń poznaje sposoby niesienia pierwszej pomocy w terenie,
 • uczeń umie promować zdrowie i zdrowy styl życia,
 • uczeń rozpoznaje i definiuje podstawowe problemy współczesnej cywilizacji.
 • uczniowie nabywają wiedzę o funkcjonowaniu systemu ratownictwa medycznego,
 • uczniowie przyswajają terminologię medyczną i procedury przedmedyczne
 • uczniowie nabywają umiejętności przetrwania i pomocy sobie i innym w warunkach trudnych
 • uczniowie kształtują w sobie cechy, jakimi powinien wyróżniać się  lekarz i ratownik , rozwijają predyspozycje do działania i myślenia ratowniczego

 Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą kontynuować naukę:

 • na uczelniach medycznych na kierunkach: farmacja, medycyna, stomatologia, weterynaria, zdrowie publiczne, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, radiologia
 • na kierunkach gdzie wiodącym przedmiotem jest biologia i chemia np. biotechnologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, kosmetologia, chemia spożywcza, ochrona środowiska, technologia chemiczna, aparatura medyczna, dietetyka, inżynieria chemiczna, biologia i chemia, opieka społeczna, psychologia
 • absolwenci mogą również kontynuować naukę w szkole policealnej w zawodach:  technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych,  technik masażysta, technik fizjoterapii, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, technik BHP,  technik administracji specjalizacja rejestratorka medyczna, technik weterynarii,  higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, protetyk słuchu, ratownik medyczny, dietetyk, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy,  instruktor odnowy biologicznej

 Gwarantujemy

 • wzorowe przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • prowadzenie zajęć przez doświadczoną kadrę pedagogiczna, posiadają certyfikaty czynnych egzaminatorów i weryfikatorów OKE – uczestniczących co roku w ocenianiu prac maturalnych,
 • wyjazdy do krajów europejskich w ramach Programu Erasmus+,
 • udział w Projektach, np. Małopolska Chmura Edukacyjna,
 • przygotowanie do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach, m.in. Olimpiada Ekologiczna, Ogólnopolskie Zawody Pierwszej Pomocy, Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiada o Indeks UJ, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna, itp.,
 •  zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
  zajęcia warsztatowe i wykłady na Wydziale Chemii, Biotechnologii i Muzeum Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • współpracę z różnymi Instytucjami, np. Leśny Zakład Doświadczany w Krynicy-Zdroju, Polska Akcja Humanitarna, UJ w Krakowie, Krynicka Grupa GOPR, Sądeckie WOPR,  Greenpeace Polska, itp.,
 • możliwość realizowania swoich pasji w Szkolnym Wolontariacie, Liderach Młodzieżowych Promujących Zdrowie, Szkolnym Klubie Krwiodawstwa i innych organizacjach,
 • udział w akcjach profilaktycznych, np.  Światowy Dzień Cukrzycy, Światowy Dzień Walki
 z AIDS, Światowy Dzień Zdrowia,
 • udział w projektach ekologicznych i zdrowotnych,
 • dla chętnych nauka e-learningowa na platformie edukacyjnej MOODLE,
 • dodatkowe, bezpłatne konsultacje przygotowujące do matury, zajęcia rozwijające i wyrównawcze,
 • dodatkowe zajęcia i kursy przedmiotowe.
    

Pierwsza pomoc w wyborze przyszłości!

Skip to content
   18 471 54 43