Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Liceum psychologiczne

Rozszerzenia: język polski, biologia, język angielski

Jeśli interesuje Cię ludzka psychika, chcesz zgłębiać tajniki umysłu ludzkiego, badać mechanizmy ludzkich zachowań, rozwinąć umiejętności interpersonalne, lepiej rozumieć siebie i innych- wybierz profil psychologiczny. To miejsce, gdzie możesz zrozumieć siebie i zadecydować o swojej przyszłości.

Umiejętności rozumienia innych, sprawnego komunikowania się, negocjacji, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów, przekonywania, mediacji  są niezwykle przydatne i cenione na rynku pracy. Osoby, mające takie kompetencje, cieszą się prestiżem, mogą liczyć na ciekawe oferty pracy i niezłe zarobki.

Absolwenci zdobędą mocną podstawę do kontynuowania nauki na studiach wyższych na kierunkach psychologii, socjologii, pedagogiki, negocjacji i mediacji, human resources, dziennikarstwa, marketingu i zarządzania, administracji ,itp, a w przyszłości pracować z klientami indywidualnymi i zespołami w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach lub prowadząc własną działalność.

Przykładowe miejsca pracy : ośrodki psychoterapii, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki dla osób uzależnionych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie, placówki oświatowe, kliniki medycyny somatycznej, centra kryzysowe, ośrodki opiekuńczo-resocjalizacyjne, agencje reklamowe i PR, firmy i działy HR, centra badania opinii społecznej, agencje konsultingowe, firmy doradcze i szkoleniowe, kluby sportowe i fitness, poradnie dietetyczne, wreszcie-Policja, Straż Graniczna, czy Wojsko. Absolwenci tego profilu są potrzebni praktycznie w każdej dziedzinie życia i są poszukiwani na rynku pracy.

Gwarantujemy:

 • wzorową zdawalność egzaminu maturalnego na wybranym poziomie,
 • prowadzenie zajęć przez doświadczoną kadrę pedagogiczna, posiadającą certyfikaty 
czynnych egzaminatorów i weryfikatorów OKE – uczestniczących co roku w ocenianiu 
prac maturalnych,
 • współpracę i wyjazdy przedmiotowe na UJ w Krakowie,
 • wyjazdy do krajów europejskich w ramach Programu Erasmus+,
 • udział w Projektach, np. Chmura Edukacyjna,
 • przygotowanie do uczestnictwa w konkursach  i olimpiadach, min. Olimpiada o Indeks UJ, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Psychologiczna, itp.,
 • zajęcia w multimedialnych pracowniach przedmiotowych,
 • możliwość realizowania swoich pasji w Szkolnym Wolontariacie, Liderach Młodzieżowych Promujących Zdrowie, Szkolnym Klubie Krwiodawstwa i innych organizacjach
 • dla chętnych nauka e-learningowa na platformie edukacyjnej MOODLE.
 • udział w dodatkowych- wybranych zajęciach, obejmujących m.in. edukację psychologiczną, prawną, dziennikarską, tematyki europejskiej- zgodną z zainteresowaniami uczniów,
 • dodatkowe, bezpłatne konsultacje przygotowujące do matury, zajęcia rozwijające i wyrównawcze.
 • dodatkowe zajęcia i kursy przedmiotowe.

-psychoLogicznie uzasadniony wybór

 

Skip to content
   18 471 54 43