Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Liceum matematyczno – geograficzne

NOWOŚĆ!!!

Klasa matematyczno-geograficzna

Rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski

Klasa matematyczno-geograficzna, to nowoczesny, przyszłościowy profil.

Jeżeli chcesz poznać i zrozumieć procesy społeczno- gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie, jeśli interesują Cię zjawiska przyrodnicze zachodzące na Ziemi-wybierz właśnie ten profil.

Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni.

Klasa MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA to propozycja dla uczniów, których interesują zagadnienia społeczno-gospodarcze i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem świata finansów a także dla uczniów, których fascynują takie przedmioty jak matematyka i szeroko pojęta geografia. Profil ten zapewnia uczniom szerokie spektrum kierunków studiów, które mogą podjąć: od kierunków ekonomicznych, tj. ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing, analityka gospodarcza poprzez kierunki bardziej techniczne np. geodezja, kartografia, geologia, geofizyka, geoinżynieria, odnawialne źródła energii , ochrona środowiska, a także budownictwo i architektura, aż po kierunki niestandardowe, jak np. meteorologia, turystyka a nawet z powodzeniem filologie obce, itp. Dlatego absolwenci tego kierunku najczęściej są studentami SGH, Uniwersytetów Ekonomicznych, AGH, politechnik a także uniwersyteckich kierunków.

Połączenie wiedzy geograficznej z matematyką i narzędziami informatycznymi – poszerzy Twoje kwalifikacje i ułatwi znalezienie pracy.

. Gwarantujemy

 • wzorowe przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

 • prowadzenie zajęć przez doświadczoną kadrę pedagogiczna, posiadają certyfikaty czynnych egzaminatorów i weryfikatorów OKE – uczestniczących co roku w ocenianiu prac maturalnych,

 • wyjazdy do krajów europejskich w ramach Programu Erasmus+,

 • udział w Projektach, np. Małopolska Chmura Edukacyjna,

 • przygotowanie do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach, m.in. Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Geograficzna, Kangur Matematyczny Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiada o Indeks UJ, itp.,

 •  zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ,w tym zajęcia warsztatowe

 • współpracę z różnymi Instytucjami, np. Leśny Zakład Doświadczany w Krynicy-Zdroju, Polska Akcja Humanitarna, UJ w Krakowie, Krynicka Grupa GOPR, Greenpeace Polska, PTTK Krynica, itp.,

 • możliwość realizowania swoich pasji w Szkolnym Wolontariacie, Liderach Młodzieżowych Promujących Zdrowie, Szkolnym Klubie Krwiodawstwa i innych organizacjach,

 • udział w projektach ekologicznych, geograficznych i matematycznych

 • warsztaty, wycieczki plenerowe

 • dla chętnych nauka e-learningowa na platformie edukacyjnej MOODLE,

 • dodatkowe, bezpłatne konsultacje przygotowujące do matury, zajęcia rozwijające i wyrównawcze,

 • dodatkowe zajęcia i kursy przedmiotowe.

 

WYZNACZ WSPÓŁRZĘDNE PRZYSZŁOŚCI!

 

Skip to content
   18 471 54 43