Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Oferta Edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 2020/2021

przyjęta przez Radę Pedagogiczną

Oddział

Proponowane przedmioty rozszerzone

1 A (liceum humanistyczne)

język polski

historia

język angielski

1 B (liceum psychologiczne)

biologia

język polski

język angielski

1 C (liceum medyczno – ratownicze)

biologia

chemia

język angielski

1 TE (technikum ekonomiczne)

matematyka

1 TI ( technikum informatyczne)

matematyka

1 TB (technikum budowlane)

matematyka

1 TG (technikum gastronomiczne)

geografia

1 TH (technikum hotelarskie)

język angielski

Skip to content
   18 471 54 43