Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Technikum ekonomiczne

Rozszerzenie: matematyka

Umożliwiamy:

 •  zdobycie międzynarodowych uprawnień EUROPASS w zakresie kwalifikacji:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, możesz dodatkowo uzyskać dyplom w zawodzie technik rachunkowości, uzupełniając kwalifikację EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

 •  zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem własnej firmy oraz obsługą kadrowo-płacową i prowadzeniem dokumentacji w różnych jednostkach organizacyjnych.

Gdzie znajdziesz pracę?

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej i samorządowej,
 • w dowolnych przedsiębiorstwach w działach: marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji i sekretariacie,
 •  możesz samodzielnie prowadzić małą firmę i kierować dużym przedsiębiorstwem.

Gwarantujemy:

 • wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 • ciekawe wycieczki dydaktyczne: m.in. Dni otwarte NBP, kancelarie prawne i notarialne, Sąd Rejonowy w Muszynie, Dzień Przedsiębiorczości PWSZ, Mennica Państwowa i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, okoliczne przedsiębiorstwa różnych branż, Straż Pożarna w Krynicy-Zdroju, targi branżowe,
 • udział w projektach biznesowych i grach edukacyjnych,
 • pracę na platformach e-learningowych, m.in Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
 • przygotowanie do udziału w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

To propozycja dla osób przedsiębiorczych i kreatywnych, chcących zgłębiać tajniki ekonomii, marketingu i nowoczesnego biznesu. Dowiesz się, że ekonomia, to nie tylko matematyka, ale także szeroki wachlarz zagadnień, takich jak: wykorzystanie zasobów, analiza rynku, potrzeby ludzkie, sposoby podejmowania decyzji, psychologia i filozofia inwestowania, planowanie i wiele innych.

EkoNom się opłaca. Tobie też!

Skip to content
   18 471 54 43