Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Technikum gastronomiczne

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

 

ZGotuj z nami Swoją przyszłość!

 

matura zawód

 

Rozszerzenie: język angielski

Umożliwiamy:

  •  zdobycie międzynarodowych uprawnień EUROPASS w zakresie kwalifikacji:

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

HGT. 12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

  • rozwój swoich zainteresowań kulinarnych,
  • pracę i zdobycie doświadczenia przy obsłudze imprez okolicznościowych w środowisku 
lokalnym,
  • przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, np. Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych.

Gwarantujemy:

  • zdobycie zawodu poszukiwanego i cenionego na rynku pracy,
  • wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
  • zajęcia w nowoczesnych specjalistycznych pracowniach,
  • przyjazną atmosferę nauczania,
  • wycieczki edukacyjne, udział w targach branżowych,
  • atrakcyjne praktyki i staże zawodowe.

To propozycja dla osób lubiących przygody ze sztuką kulinarną. Możesz kontynuować naukę na kierunkach związanych z żywieniem człowieka, gastronomią, dietetyką, znaleźć zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego lub we własnym biznesie.

ZGotuj z nami Swoją przyszłość!

Skip to content
   18 471 54 43