Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Rodzice

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze będą realizowane w oparciu o plan lekcji, który obowiązywał do momentu zawieszenia zajęć ( ze względów technicznych i organizacyjnych nastąpiła niewielka zmiana, tematy i frekwencja będą wpisywane do dziennika który obowiązuje od początku roku -rezygnujemy z dziennika innych zajęć).

Nauczyciele będą dostępni dla Was przez e-dziennik w czasie, kiedy mają z Wami planowane lekcje. Wyślą Wam materiały, skontaktują się z Wami, ale i odpowiedzą na pytania od Was i Waszych Rodziców. Jeżeli będziecie mieć wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potraficie  go wykonać, nauczyciel na planowanej lekcji będzie do Waszej dyspozycji i  możecie się z Nim komunikować.

Nauczyciel może wysłać tygodniowy zakres materiału (na pierwszej lekcji danego przedmiotu w tygodniu) lub wysyłać tematy z danego dnia w godzinach od 8.00 – 14.00.

Kontakt z nauczycielem może odbywać się w innym, ustalonym i podanym do Waszej wiadomości czasie, niezależnym od istniejącego planu lekcji. Czas dostępności może być uzależniony np. od sytuacji technicznych, dostępności komputera w domu lub innych spraw organizacyjnych.

Możecie również kontaktować się z Panią pedagog. Postara się Ona odpowiedzieć na Wasze pytania i wesprzeć Was w tych trudnych dla wszystkich chwilach. Kontakt z pedagogiem możliwy jest również dla rodziców. Pani pedagog przez dziennik elektroniczny prześle Wam harmonogram, kiedy będzie dostępna dla uczniów i rodziców oraz poda kanały komunikacji ( harmonogram będzie również dostępny na stronie internetowej szkoły www.krynica.szkola.pl  w zakładce Pedagog).

Zapraszam również do odwiedzenia zakładki „Biblioteka” na naszej stronie internetowej, gdzie  został przygotowany dla Was wykaz linków do stron internetowych , pomocnych w pracy on-line. Znajdziecie tam również informacje o współpracy naszej biblioteki z Centrum Kultury w Krynicy. Biblioteka udostępnia również wszystkie zaplanowane konkursy czytelnicze ,rozwijające talenty plastyczne i poetyckie młodzieży. Biblioteka  zaprasza również na stronę FB. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Panią bibliotekarką od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 na E-DZIENNIKU bądź mailowo biblioteka@krynica.szkola.pl

 

Drodzy Uczniowie,

Nauczyciele będą również odznaczać do godziny 18.00 każdego dnia Waszą aktywność w e-dzienniku w module „frekwencja”, zaznaczając „zn” – gdy potwierdziliście odebranie informacji z lekcji lub „znn” – gdy nie mają takiego potwierdzenia. Jeżeli uczeń do godz. 18.00 nie odbierze wiadomości, ale wykonała zadane zadanie z lekcji, wówczas nauczyciel zmienia nieobecność na obecność ucznia.

Proszę odbierać  informacje w module „Wiadomości”, aby mieć pewność, że niczego nie przeoczyliście, a my tym samym będziemy wiedzieć, że mamy odbiorcę naszych działań. Te oznaczenia nie mają wpływu na frekwencję. NIE obowiązują tutaj usprawiedliwienia, ale wychowawcy mogą wyjaśnić, dlaczego uczeń nie wykazuje aktywności, aby dokonać zmian organizacyjnych w komunikacji.

Nauczyciele będą również oceniać Waszą aktywność . Będziecie oceniani zgodnie z zapisami w przedmiotowych systemach oceniania. To będzie bardzo trudne zadanie , ale musimy się z tym zmierzyć i czasami znaleźć nowe rozwiązania oceniania Waszej wiedzy i umiejętności.

Działamy wszyscy w nowej rzeczywistości, nie denerwujcie się więc, że czasami macie dużo materiałów do nauki, że coś nie działa, są kłopoty techniczne i komunikacyjne. Pamiętajcie…, naszym wspólnym celem jest wspieranie Was w nauce, pomoc i wskazywanie rozwiązań. Mając  na uwadze wszystkie ewentualne problemy, postaramy się je pozytywnie rozwiązać.

Dziennik elektroniczny będzie ważnym narzędziem przekazywania informacji od nauczycieli dla rodziców i uczniów oraz od rodziców i uczniów dla nauczycieli.

Konsultacje dla rodziców będą odbywać się przez dziennik elektroniczny w każdą środę od godz. 16.00 do godz. 18.00.

 

Proszę Rodziców o zrozumienie i współpracę. Bez Państwa zaangażowania sami nie jesteśmy nic zdziałać. Mamy wspólny cel – pomóc sobie wzajemnie, a szczególnie naszym dzieciom przetrwać  ten trudny czas, zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny. Bądźmy dla siebie wzajemnie wsparciem.

Proszę również o przesyłanie sygnałów o trudnościach w realizacji zdalnego nauczania. Postaramy się pomóc je rozwiązać.

Pozdrawiam serdecznie w tych trudnych dla wszystkich dniach, życzę dużo cierpliwości i zdrowia.

Maria Aleksander-Pisz – dyrektor szkoły


List do rodziców


Procedury określające warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty.


 

Skip to content
   18 471 54 43