Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Fundusze Rady Rodziców

Gorąco apelujemy o wpłaty na Fundusz Rady Rodziców – proponowana kwota to 20 zł rocznie.

Wpłaty prosimy dokonywać u skarbnika klasowego podczas zebrań z rodzicami.

Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej, takie jak m.in. imprezy szkolne, wyjazdy na konkursy, zawody.

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie.

Skip to content
   18 471 54 43