Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Konto Rady Rodziców

 

Szanowni Państwo!

Budżet Rady Rodziców zależy od wpłat każdego Rodzica.

Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych dzieci,

Prezydium Rady

zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat tytułem

składek na działalność Rady Rodziców.

 

Kwotę prosimy wpłacać u skarbników klas lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem:

klasa, imię i nazwisko dziecka oraz RR.

 

Numer konta Rady Rodziców:

40 8802 0002 2001 0008 0288 0001

Skip to content
   18 471 54 43