Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Skład Rady Rodziców

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
IM. JANA PAWŁA II W KRYNICY-ZDROJU

W skład Rady Rodziców przy ZSP wchodzą przedstawiciele wszystkich klas. Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium wybierane na początku każdego roku szkolnego.
Prezydium Rady Rodziców, zgodnie z uchwałą z dnia 10 września 2019 r pracuje w następującym składzie:

  • Katarzyna Ryba – przewodnicząca Rady Rodziców
  • Halina Peregrym – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
  • Agnieszka Kakuba – sekretarz
  • Grażyna Tarasek – skarbnik
  • Paweł Malczewski – członek
  • Przemysław Zaremba – członek

Oczekujemy na wszelkie Państwa uwagi i sugestie.

Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami a szkołą zapraszamy na spotkania Prezydium Rady Rodziców.

Skip to content
   18 471 54 43