Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sucharskiego w Krynicy-Zdroju

W styczniu 1945 roku podjęto decyzję o powstaniu Państwowego Liceum

i Gimnazjum w Krynicy.  Organizację tej szkoły powierzono Jadwidze Cybulskiej, która w czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie.

Od 29 stycznia 1947  roku do końca istnienia- szkoła mieściła się w Pensjonacie „Kryniczanka”.

Pierwszą maturę przeprowadzono w liceum w lipcu i listopadzie 1945 roku. Przystąpiło do niej 41 absolwentów.

W latach pięćdziesiątych w szkole prowadzono teatr, który ożywiał życie kulturalne szkoły i środowiska. Powstały pierwsze pracownie: biologiczna i fizyczna. Aktywnie działała drużyna harcerska pod pieczą Antoniego Kociubińskiego (dyrektora w latach 1959 – 1970).

W 1973 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia majora Henryka Sucharskiego, w tym czasie dyrektorem był Tadeusz Kaliczak.

W latach 1973 -1990 dyrektorem szkoły był Jerzy Żak. Organizowano sesje popularnonaukowe dla młodzieży i mieszkańców miasta (np.60, 70 rocznica Odzyskania Niepodległości, 200 lat Odsieczy Wiedeńskiej, sesje astronomiczna, ekologiczna).

W szkole zawsze aktywnie działał Samorząd Uczniowski i Spółdzielnia Uczniowska. W 1983 roku szkoła została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od 1990 roku liceum kierowane było przez Halinę Janik. Powstały nowe pracownie: biologiczna, geograficzno-historyczna i pierwsza pracownia informatyczna.

Od 1996 roku funkcję dyrektora objęła Anna Rapacz. W tym czasie wprowadzono atrakcyjną ofertę dla uczniów – autorskie programy nauczania; powstały: klasa informatyczna i dziennikarska i humanistyczna. Uczniowie wyjeżdżali na wycieczki zagraniczne do państw jednoczącej się Europy.

Skip to content
   18 471 54 43