Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

O szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych powstał we wrześniu 2002 roku z połączenia dwóch szkół z bogatymi tradycjami: Zespołu Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sucharskiego. Nowa Szkoła 25 października 2005 roku przyjęła im. Jana Pawła II. Placówka jest szkołą na miarę XXI wieku. Młodzieży ambitnej, pragnącej poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, gwarantuje uzyskanie najlepszych wyników na egzaminie maturalnym oraz egzaminie z kwalifikacji w zawodzie. Wszystko dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, która jednocześnie kształtuje osobowość młodego człowieka w drodze do dorosłości poprzez wskazanie najistotniejszych wartości, jakie powinny cechować każdego z nas. Szkoła jest piękna, nowa, bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. Dysponuje nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi, czytelnią multimedialną oraz nowoczesną salą sportową z zapleczem.

Nasze atuty:

 • kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb edukacyjnych młodzieży oraz lokalnego rynku pracy,
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna z dużym doświadczeniem pedagogicznym,
 • opieka szkolnego pedagoga i opieka pielęgniarska nad młodzieżą, sklepik szkolny,
 • bardzo dobra baza dydaktyczna: pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, nowoczesna biblioteka funkcjonująca jako centrum multimedialne, pracownie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,
 • praktyki zawodowe w firmach o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • ścisła współpraca ze szkołami z innych krajów (Słowacja, Niemcy, Włochy),
 • członkowstwo w Małopolskiej Izbie Hotelarskiej, Polskim Zrzeszeniu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Nowosądeckiej Izbie Turystycznej i Krynickiej Organizacji Turystycznej,
 • liczne projekty, wyrównujące braki w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz rozwijające zainteresowania przedmiotowe:

Projekty zrealizowane:

  • „Możemy więcej” – dla uczniów liceum ogólnokształcącego,
  • „Aktywna edukacja” – dla uczniów technikum ekonomicznego,
  • „Informatyk – zawód przyszłości” – dla uczniów technikum informatycznego,
  • „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” – dla uczniów technikum żywienia i gospodarstwa domowego,
  • „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – dla uczniów technikum hotelarskiego i technikum gastronomicznego.

Projekty w trakcie realizacji:

 • „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla uczniów techników i liceów poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.
 • szeroka gama projektów międzynarodowych:
 • Projekt „Pryzmat” (2011-2013) – Grecja, Wielka Brytania, Niemcy, Bułgaria,
 • Projekty Erasmus+ („No Frontiers in Education” – Rumunia, Norwegia, “Think Different Do Together” – Włochy, Francja, Grecja, “More Cultures – one European Identity” – Turcja, Rumunia, Włochy, Grecja, Litwa),
 • patronat uczelni wyższych: PWSZ w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu,
 • Srebrne i Brązowe Tarcze dla najlepszych techników w Polsce w rankingu „Perspektyw” (2018, 2016, 2015),
 • liczne certyfikaty i znaki jakości: „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, „Wiarygodna Szkoła”, „Start do Kariery”,
 • szeroki wachlarz kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
 • postawa aktywności i wrażliwości na potrzeby otoczenia,
 • ciekawe wycieczki przedmiotowe i projekty edukacyjne realizowane w szkole.

Skip to content
   18 471 54 43