Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Organizacja roku szkolnego

Podział roku szkolnego na półrocza 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020

Półrocze piersze

Od 02 września 2019 –
do 20 grudnia 2019 r

Półrocze drugie

Od 02 stycznia 2020r r-
26 czerwca 2020 r

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej 2019/2020

Termin wpisania ocen klasyfikacji sródrocznej do dziennika : 20 grudnia 2019 r

Termin klasyfikacji sródrocznej : 10 stycznia 2020 r

– zebranie rady pedagogicznej zespołu Szkół Ponadpodstawowych i klasyfikacja śródroczna uczniów

Termin klasyfikacji rocznej : 23 czerwca 2020

– zebranie rady pedagogicznej zespołu Szkół Ponadpodstawowych i klasyfikacja śródroczna uczniów

Zakończeni zajęć w klasach maturalnych : 24 kwietnia 2020 r

 

Skip to content
   18 471 54 43