Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Kalendarium

3). Kalendarz roku szkolnego 2020/2021.

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

wg harmonogramu

2.

Rada Pedagogiczna
przedstawienie planu pracy szkoły i planu nadzoru pedagogicznego

14 września 2020 r.

godz. 16.00

3.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I – II LO  i I – III Technikum

15 września 2020 r.

wg harmonogramu

4.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych

29 września 2020 r.

godz. 16.00

5.

Wypełnienie deklaracji maturalnych

do 30 września 2020 r.

6.

Święto Szkoły, ślubowanie klas pierwszych

13 października 2020 r.

7.

Rada Pedagogiczna

analiza matur i egzaminów kwalifikacji w zawodzie.

20 października 2020 r.

godz. 16.00

9.

Dzień otwarty dla rodziców

16 listopada

godz. 16.00

10.

Spotkanie świąteczne

22 grudnia 2020 r.

11.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

12.

Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.

22 grudnia 2020 r.

13.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna

11 – 25 stycznia 2021 r.

14.

Pisemny egzamin zawodowy

12 stycznia 2021 r.

15.

Rada Pedagogiczna

klasyfikacja śródroczna klas I – III LO i I – IV Technikum

12 stycznia 2021 r.

godz. 10.00

16.

Rada Pedagogiczna

podsumowanie I okresu roku szkolnego 2020/2021

12 stycznia 2021 r.

godz. 12.00

17.

Zebranie wychowawców z rodzicami

informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

12 stycznia 2021 r.

wg harmonogramu.

18.

Studniówka – w zależności od sytuacji.

styczeń 2021 r.

19.

Ostateczny termin zmiany deklaracji maturalnych

5 lutego 2021 r.

20.

Ferie zimowe

15 – 28 lutego 2021 r.

21.

Dzień Otwarty dla szkół podstawowych.

marzec 2021 r.

22.

Dzień otwarty dla rodziców.

30 marca 2021 r.

23.

Rocznica śmierci Patrona Szkoły św. Jana Pawła II

31 marca 2021 r.

24.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

25.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach maturalnych

21 kwietnia 2021 r.

26.

Rada Pedagogiczna

klasyfikacja końcowa klas III LO i IV Technikum

szkolenie dotyczące procedur maturalnych

28 kwietnia 2021 r.

27.

Zakończenie zajęć w klasach III LO i IV Technikum.

30 kwietnia 2021 r.

28.

Rajd im. Jana Pawła II

maj

29.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

część ustna

część pisemna

7 – 20 maja 2021 r.

4 – 20 maja 2021 r.

30.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowo rocznych w klasach
I – II LO i I – III Technikum

15 czerwca 2021 r.

31.

Zebranie z rodzicami uczniów klas I – II LO i III Technikum

powiadomienie o przewidywanych ocenach końcowych

25 maja 2021 r.

32.

Egzaminy klasyfikacyjne w klasach I – II LO i IV Technikum

23 – 24 czerwca 2021 r.

33.

Rada Pedagogiczna

klasyfikacja końcowo roczna klas I – II LO i I – III Technikum

22 czerwca 2021 r.

34.

Pisemny egzamin z kwalifikacji w zawodzie .

22 czerwca 2021 r.

35.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021 r.

36.

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021

sprawozdanie z pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Sprawozdanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021

30 czerwca 2021 r.

godz. 10.00

37.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

38.

Rada Pedagogiczna

Opracowanie planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

17 sierpnia 2021 r.

39.

Egzaminy poprawkowe

25 – 27 sierpnia 2021 r.

40.

Rada Pedagogiczna

zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego.

Organizacyjna – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

30 sierpnia 2021 r.

godz. 10.00

 

 

Skip to content
   18 471 54 43