Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju

Zespoły zadaniowe powołane przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Organizacja zespołowej pracy statutowej nauczycieli 2019/2020

 

Lp

Zadanie/zespół

Osoba/osoby odpowiedzialne

Cele i zadania

1. Zespół ds. statutu Dyrektor szkoły,

Wicedyrektor,

Lider –Ewa Madzik- Kania

Formułowanie podstawowych regulacji związanych z funkcjonowaniem szkoły, wprowadzanie zmian zgodnych z przepisami, przygotowanie projektu statutu zgodnego z założeniami reformy oświaty(ostateczna wersja do 25 listopada 2019)
2. Zespół ds. promocji szkoły Lider – Magdalena Czyżykiewicz,

Aleksandra Bieniek

Opracowanie strategii promocji szkoły, koordynowanie i wprowadzenie działań marketingowych
3. Zespół do współpracy ze szkołami podstawowymi Helena Bukowiec,

Agata Przystaś

4. Zespół ds. prowadzenia strony internetowej szkoły i facebooka Iwona Wesołowska, Aleksandra Bieniek, Iwona Wójcik
5. Zespół do przygotowania planu pracy szkoły na rok 2020/2021 Dyrektor, wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego,

Komisja przedmiotów ogólnokształcących,

Komisja przedmiotów zawodowych

Do 20 sierpnia 2020 r
6. Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Badanie jakości pracy szkoły na poszczególnych obszarach
7. Zespół ds. bezpieczeństwa w szkole Marcin Nowak
8. Zespół ds. programu wychowawczo – profilaktycznego Lider – Agnieszka Cisek,

Wychowawcy poszczególnych klas

Przygotowanie projektu planu zgodnie z nowym rozporządzeniem do zaopiniowania RP i RR a następnie przygotowanie ostatecznej wersji
9. Zespół ds. rekrutacji Magdalena Czyżykiewicz,

Rafał Bieniek,

Iwona Wesołowska

Opracowanie i przedstawienie do zaopiniowania zasad rekrutacji, analiza dokumentów, wprowadzanie danych do odpowiedniego systemu
10. Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole Agnieszka Cisek
11. Zespół ds. wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Lider- Helena Bukowiec Tworzenie bazy nt. szkoleń,koordynowanie działań związanych z dokształcaniem nauczycieli
12. Zespół ds. realizacji projektów edukacyjnych i certyfikatów Dyrektor szkoły oraz wybrani nauczyciele :

Projekty:

Certyfikaty:

Analiza zasad przystąpienia do projektu lub warunków umożliwiających otrzymanie certyfikatu
13. Zespół ds. tygodniowego planu zajęć dydaktycznych oraz dyżurów nauczycieli Dagmara Tyliszczak,

Iwona Wesołowska

14. Zespół ds. regulaminów i procedur Lider – Ewa Madzik – Kania miana regulaminu zgodnie z nowym rozporządzeniem
15. Zespół ds. protokołów Dorota Franczak,

Włodek Godek

16. Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących Lider – Ida Porzycka,

Wszyscy nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Tworzenie planu pracy na dany rok szkolny w oparciu o koncepcję pracy szkoły, przeprowadzanie konkursów i lekcji otwartych, przygotowanie obowiązujących podręczników i programów nauczania, przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej
17. Komisja Przedmiotów Zawodowych Lider – Iwona Wójcik,

Wszyscy nauczyciele przedmiotów zawodowych

Tworzenie planu pracy na dany rok szkolny w oparciu o koncepcję pracy szkoły, przeprowadzanie konkursów i lekcji otwartych, przygotowanie obowiązujących podręczników i programów nauczania, przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej
18. Komisja Wychowawców Lider – Aneta Potrzeszcz –Gorczyca,

Pedagog szkoły,

Wychowawcy poszczególnych klas

Planowanie pracy wychowawczej szkoły oraz klas, rozwiązywanie bieżących kwesti
19. Samorząd Uczniowski Agata Przystaś
20. Szkolne Koło Wolontariatu Anna Majerczyk – Mróz,

Piotr Biernat

21. Szkolne Koło PCK Rafał Bieniek
Dziennik elektroniczny Tomasz Wąsik
22. Kronika szkoły Agnieszka Oleszycka
23. Nagłośnienie podczas uroczystości szkolnych Marek Sowa
24. Poczet sztandarowy Marcin Nowak

 

Skip to content
   18 471 54 43